Algemene sluitingsdagen

Algemene sluitingsdagen 2019:

Nieuwjaar Dinsdag 1 januari 2019
Paasmaandag Maandag 22 april 2019
Dag van de arbeid Woensdag 1 mei 2019
O.L.H Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019 Brugdag: Vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag Maandag 10 Juni 2019  
Nationale feestdag Zondag 21 juli 2019
O.L.V Tenhemelopneming Donderdag 15 augustus 2019 Brugdag: Vrijdag 16 augustus 2019
Allerheiligen Vrijdag 1 november 2019
Wapenstilstand Maandag 11 november 2019
Kerstmis Woensdag 25 december 2019