Algemene sluitingsdagen

Algemene sluitingsdagen 2018:

Nieuwjaar Maandag 1 januari 2018
Paasmaandag Maandag 2 april 2018
Dag van de arbeid Dinsdag 1 mei 2018 Brugdag: Maandag 30 april 2018
O.L.H Hemelvaartsdag Donderdag 10 mei 2018 Brugdag: Vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag Maandag 21 mei 2018  
Nationale feestdag Zaterdag 21 juli 2018  Vervangen door vrijdag 20 juli 2018
O.L.V Tenhemelopneming Woensdag 15 augustus 2018
Allerheiligen Donderdag 1 november 2018  Brugdag: Vrijdag 2 november 2018
Wapenstilstand Zondag 11 november 2018 Vervangen door maandag 12 november 2018
Kerstmis Dinsdag 25 december 2018

Algemene sluitingsdagen 2019:

Nieuwjaar Dinsdag 1 januari 2019
Paasmaandag Maandag 22 april 2019
Dag van de arbeid Woensdag 1 mei 2019
O.L.H Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019 Brugdag: Vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag Maandag 10 Juni 2019  
Nationale feestdag Zondag 21 juli 2019
O.L.V Tenhemelopneming Donderdag 15 augustus 2019 Brugdag: Vrijdag 16 augustus 2019
Allerheiligen Vrijdag 1 november 2019
Wapenstilstand Maandag 11 november 2019
Kerstmis Woensdag 25 december 2019