Dashboard binnen Silicon Master, had u er al van gehoord?

Een overzicht met grafiek bij het selecteren van de treeview geeft u meteen een beeld op de zaken die U als bedrijfsleider belangrijk vind. Maar niet alleen voor U, ook uw personeel krijgt meteen een overzicht of ze nog eens extra op het gas moeten trappen om de vooropgestelde doelen te halen.

Treeviews

Vooraleer we met dashboards kunnen gaan werken hebben we nood aan treeviews. Een treeview is in mensentaal: een query die een bepaald deel van de data weergeeft. Deze query’s kunnen in een boomstructuur gehangen worden om sneller de juiste data te bekomen (dan weet U meteen waar de naam vandaan komt). Verder kan hier met parameters gewerkt worden. Bv: Manueel: “tussen datum X en Y / maand X / Artikel ABC” OF dynamisch: “De huidige gebruiker /afgelopen week / vandaag”.

De classificaties helpen ons een logische boomstructuur te creëren. Volledig vrij te bepalen volgens de noden binnen uw bedrijf.

Een voorbeeld:

Hoe stellen we dit nu in?

Treeviews vinden we terug door op onderstaand icoontje te drukken. Dit bevind zich in bijna alle modules aan de linkerkant van de zoekbalk.

Dan bekomen we het scherm dat we in het vorige voorbeeld hierboven terugvinden.

Om onderstaand menu te bekomen klikken we met de rechter muisknop.

En met het bijvoegen kunnen we kiezen om een nieuwe classificatie (onderverdeling) of een selectiequery te maken.
Classificatie = Mapje die als onderverdeling dient
SQL query = selectiequery die bepaalde data weergeeft

Als je nog niet vertrouwd bent met SQL query’s vraag je best hulp aan je projectleider, anders stel je hier je query in.

Controlegroep

De controlegroep stelt u in staat bepaalde query’s af te schermen voor bepaalde mensen. Denk hier aan prijzen, kortingen, hoog gevoelige klantinformatie.

Je moet minstens 1 controlegroep selecteren.

TOP TIP: Meestal bestaat er een algemene groep waar al het personeel toe behoord, speciaal om dit makkelijker te laten verlopen. Is dit nog niet zo vraag je projectleider om dit voor je in te stellen.

De classificatie

De classificatie is een mapje waar je query’s in gaat plaatsen. Vul de nodige naam velden in. De rest is overbodig omdat we hier geen selectie query’s mee aanhangen.

De query

Het spreekt voor zich dat de query een selectie query moet zijn.

Maak of plak je query in het gele deel en gebruik de knoppen in het blauw om hem na te kijken en uit te voeren als test.

Parameters kunnen toegevoegd worden onderaan, je kan deze gebruiken in je query als %P1 enzoverder

Een voorbeeld:

Jaar|Kies uw jaar\Maand|Kies uw maand (staat er in het parameter veld)

Bij deze query’s kan u ook dynamische parameters gebruiken. Voorbeelden hiervan vind je in het laatste tabblad.

In het tabblad “more” kan je afbeeldingen toevoegen en ook vertalingen instellen voor Multi taal omgevingen.

Dashboard

Voorbereiding

Een dashboard werkt op dezelfde manier als een SQL query, hiermee bedoelen we dat je natuurlijk een query nodig hebt om de nodige data op te halen.

Met het plusje kunnen we een nieuw dashboard aanmaken.

We drukken op het grafiek icoontje en vervolgens op het instellingen icoontje

En nu begint het echte werk:

In het tabblad “Series” moeten we onze query instellen.

In dit geval: een som van de offertes per vertegenwoordiger van het huidige jaar.

Als je door de tabbladen gaat kan je zelf kijken welke instellingen je verder nog wenst te veranderen.

De mogelijke grafieken:

Instellen bij Treeview

De laatste stap van ons proces is dit dashboard instellen bij een treeview. Dit doe je door rechts te klikken op de gekozen treeview en dan dashboard te selecteren. Dan moet je je aangemaakte dashboard selecteren uit de keuzelijst.

Deze zal dan openspringen telkens u de treeview selecteert.

Een extra voorbeeld:

Contacteer nu uw projectleider voor meer informatie en eventuele hulp bij het instellen!

Ook indien u nog geen toegang heeft tot deze module.