Trade Manager

Deze module stelt je in staat om je hele aan- en verkoopproces op een aaneengelinkte manier te beheren. De verschillende modules zorgen ervoor dat je het overzicht behoudt van offerte tot factuur. Indien gewenst kan er ook gekeken worden naar de link tussen de verkoopbestelling en de aankoopbestelling.

Voor de verkopen spreken we over: offerte/contracten -> bestelling -> levering -> factuur
Voor de aankopen spreken we over: aanvragen -> offerte/contracten -> bestelling -> ontvangst -> factuur
Niet elk document dient aangemaakt te worden: je kan op elke tussenstap van de ketting inhaken
Bij elk ERP-document is het mogelijk bijhorende gescande documenten te hangen lees er hier meer over.

Belangrijke specifieke opties zijn: EDI, transportbeheer, picking, contractbeheer, …

Kassa Module

Met de kassa module is het mogelijk, verkopen in winkel(s) te beheren. Naast het dagelijkse openen/afsluiten en het algemeen beheer van de kassa, kan U alle normale winkel-kassa-operaties uitvoeren (Inbegrepen online betalen (Link bankcontact mogelijk) en kassafactuur. Het voordeel is ontegensprekelijk de real-time opvolging van de stock.

1-08-2016 14-09-26

2-08-2016 10-40-55