Exporteren van rapporten en gegevens

Alle beschikbare rapporten kan u rechtstreeks naar Excel exporten (of rechtstreeks naar een printer). U kan dus direct met uw cijfers in Excel aan de slag.
Ook is het mogelijk alle zichtbare gegevens naar Excel exporteren, zoals u ze gesorteerd hebt en de velden die u zichtbaar hebt gemaakt.

XLL (Excel Plug-in)

XLL ondersteunt gegevensuitwisseling over internet zodat u steeds via Excel gegevens vanuit Silicon Financial kan opvragen in Excel, waar u ook bent.
XLL beschikt over analytische functies, BTW-functie en financiële functies

SilFinXLL

Silicon Financial Excel plugin Voorbeeld

Dit voorbeeld haalt per maand de kosten en opbrengsten uit uw boekhouding. Deze gegevens kunnen over meerdere boekjaren worden opgevraagd en eventueel afgetoetst worden met het analytisch.

Deze vorm van rapportering kent een sterke opmars bij onze klanten. Door middel van grafieken kunnen zij een dashboard op maat van hun bedrijf samenstellen. Het enige wat u nog moet doen – eens uw dashboard af is – is de gegevens vernieuwen wanneer u het opvraagt.

Ook budgetten kunnen met onze Excel plug-in beheerd worden

Als bedrijfsleider wil je weten waarom en hoeveel kosten er gemaakt worden. Ook wil je daar een budget aan toe kunnen kennen. Dit kan je makkelijk op maat realiseren met onze Excel plug-in.
Je geeft de code op van de rekeningen waarop je budgetten wil toepassen. Hierna kan je met onze Excel functies enerzijds de naam van de rekening oproepen en anderzijds het saldo.
In kolom D hebben we het budget geplaatst en kolom E bevat het verschil. Door middel van “voorwaardelijke” opmaak hebben we ingesteld dat indien een budget met 500,00€ overschreven wordt, de cel oranje moet kleuren. Indien dit meer dan 1.000,00€ is, dan moet ze rood kleuren. Indien het budget niet overschreden wordt hebben we voor de groene kleur gekozen.
Als laatste hebben we een taart diagram toegevoegd die de kosten verdeling grafisch weergeeft.

SilFinXLL

Silicon Financial Excel plugin met budgetten