fbpx
Hoe u te concentreren op uw corebusiness?

Hoe helpt SYSCOM (The Brain Group) U zich te concentreren op UW CORE BUSINESS
(Door 10 mogelijke PIJNPUNTEN in uw organisatie te auditen, en af te toetsen op oplossingen die minstens wij u kunnen bieden)

 • Eerste kennismaking: U leert Syscom kennen: onze MENSEN, onze PRODUCTEN, onze WERKTUIGEN en de MANIER waarop we daarmee TEWERKGAAN. Syscom is een bedrijf dat al meer dan 30 jaar meegaat in de ICT van ERP en Boekhouding, en daardoor met vakbekwame mensen een goed pragmatisch inzicht heeft verworven in de werking van KMO’s in productie- en logistieke omgevingen. Dat kan U tijdens deze kennismaking evalueren.
 • U (her)definieert samen met Syscom te kijken naar het CONCRETE DOEL van Uw onderneming en naar DE MANIER waarop U de komende jaren dat doel gaat trachten te bereiken.
 • U evalueert samen met ons (minstens) de bovenstaande 10 mogelijke pijnpunten en U overweegt OF / en WELKE daarvan de moeite zijn weg te werken. En of Syscom U daar ZINVOL (Kosten/Baten) kan bij helpen.
 • Na 1 GESPREK weet U dus met wie U te maken heeft. En U hebt een MOGELIJKE AGENDA en een MOGELIJKE KANDIDAAT om U te begeleiden.
 • Eerste kennismaking: Wij leren U kennen, Uw core-business en de manier waarop U die voert.
 • We toetsen (1) de bereidwilligheid tot verandering af bij de belangrijkste actoren (Directie tot Vloer).
 • We auditen (2) de toegankelijkheid, (3) de transparantie(documentatie), (4) de (bedrijfbrede) consistentie van Uw bedrijfsvoering.
 • We auditen (5) de concrete bedrijfsprocessen zelf, en toetsen die af op de huidige ‘state of the art’. KAN het beter, MOET het beter, en HOEVEEL is WELKE verbetering WAARD ?
 • We stellen een Eerste Blueprint op van wat een vernieuwde ICT moet kunnen waarmaken om zinvol(Kosten/Baten) een vernieuwing te kunnen verantwoorden.
 • We detecteren (6) de minst efficiënte processen, zoals U dat denkt, en zoals WIJ ze zien. Wij laten hierbij niet de gelegenheid voorbijgaan, UW KEY-ACTOREN te laten meespreken. Onderschat deze inbreng niet: HUN aspiraties (en soms kritiek en frustraties) leiden soms tot pijnlijke momenten, maar ze zijn (indien goed gekanaliseerd) ZEER DIKWIJLS de VRUCHTBAARSTE BODEM voor CONCREET REALISEERBARE VERBETERING. En DAAR zijn de snelste ‘Quick Wins’ te realiseren.
 • Tenslotte toetsen we ook de mogelijkheid tot verandering. Is een (7) budget beschikbaar, in verhouding tot de afstand tussen de huidige realiteit en de Eerste Blueprint. Zijn er voldoende resources aanwezig om het change-traject met succes te realiseren: menselijke (8) tijd en (9) competentie.
 • WIJ evalueren of we bij U (10) zinvol, eervol en rendabel werk kunnen realiseren.
 • Bezoek aan de bedrijfsgebouwen; kennismaking met de KEY-ACTOREN (van directie tot vloer), die de KEY-EVALUATORS van het project zullen worden, en uiteindelijk de KEY-USERS van de hernieuwde ICT. De commerciele diensten (AK en VK), de productie ; de logistiek en de administratie.
 • Audit van de huidige :
  • Opstelling en opvolging van offertes (XRM en workflows);
  • Ingave van bestellingen;
  • Planning en beheer van productie en/of projecten;
  • Beheer en uitvoering van naverkoopdienst (kwaliteitscontrole)
  • Beschikbaarheid en toegankelijkheid van de historiek (Is het papier eindelijk verdwenen?)
 • Het Verslag van de Audit : De Pijnpunten, hun relatief belang, en mogelijke oplossing
 • Een Eerste BluePrint: WAT moet U LIVE kunnen zien (tijdens een bedrijfsbezoek bij een collega, of in een demo), om zinvol beslissingen te kunnen nemen over welke aspecten in Uw bedrijfsvoering in aanmerking komen om te re-engineeren (De concrete leidraad voor een Start2Optimize)
 • Ruwe Inschatting van budget aan de hand van prioriteitenlijst. *
  Eerste RUWE schatting met behulp van een concrete licentiefile, en bijhorende configuratie, opstart en begeleiding. En HEEL belangrijk : Een realistische Fasering.
 • Een voorstel voor een Vervolgafspraak voor onze workshop ‘Start2Optimize’ die u een startpunt biedt om een succesvolle implementatie van EEN ERP-pakket te implementeren binnen uw onderneming.
 • 4u: Bezoek (ter plaatse)
 • 2u: Opstelling (van de deliverables)
 • 2u: Overhandiging en bespreking van de resultaten
 • Workshop first audit of business processes(kan een erp binnen ons bedrijf?)
 • Eén dag(audit ter plaatse en bijhorend rapport met toelichting).
 • 500€