SEPA Direct debit: rulebook changes

Bij de overgang naar SEPA (Single Euro Payments Area) ( http://www.sepabelgium.be/nl ) steunen FEBELFIN en de Nationale Bank van België de migratie met communicatie naar een geselecteerde groep van ERP- en Boekhoudsoftware- leveranciers.
TheBrainGroup, en de software-editors van Silicon Master en Silicon Financial behoren tot de groep van geselecteerden.
En dus zijn de wijzigingen aan de SEPA-schema’s, die vanaf 20 november 2016 in voege zullen treden op het vlak van de Europese domiciliëringen (SEPA Direct Debits), al in uw lopende updates (inbegrepen in uw onderhoudscontract) automatisch opgenomen.

Kortere tijdslijnen voor het CORE schema: D-1 TARGET in plaats van respectievelijk D-5 TARGET voor First/One off; en D-2 TARGET voor Recurrent/Final
De notie “FRST” wordt optioneel in de XML berichten. Geen onderscheid meer tussen de eerste en terugkerende invordering; de notie van de volgende invordering zal geen rekening houden met het eventuele type R bericht;
Nieuwe invulling van SMNDA (Same Mandate New Debtor Account). De wijziging van het rekeningnummer van de schuldenaar kan voortaan medegedeeld worden in de XML transactiegegevens door “SMNDA” te plaatsen in het veld “Original Debtor Account”. Het is dus niet langer noodzakelijk na te gaan of de wijziging van het rekeningnummer van de schuldenaar gebeurt binnen dezelfde bank of niet.

De algemene informatie over deze wijzigingen kan u nalezen op de website.

DUS: U kan gewoon verder werken zoals voorheen, en vanaf versie SiliconMaster-EX10 (10.38.X.X) en Silicon-Financial-1.0.8.X is alles voorzien voor de nieuwste situatie. (U vindt de versies van beide software bovenaan het scherm)