Opkuisen ongebruikte klanten- en leveranciersrekeningen

Doorheen de jaren kan een boekhouding heel wat klanten- en leveranciersrekeningen verzamelen. Sommige gebruikt u frequent, maar andere misschien nooit meer. Dit kan oplopen tot een paar (tien)duizenden rekeningen die niet gebruikt worden.

Wist u dat u deze in onbruik geraakte rekeningen automatisch kan laten opkuisen in Silicon Financial?

In deze periode van het boekjaar zijn we allemaal bezig met jaarovergangen, al dan niet “tijdelijk”. Eén van de taken die tijdens zo’n jaarovergang uitgevoerd worden, is het overzetten van alle rekeningen samen met hun eindsaldo.

Dan is nu misschien het ideale moment aangebroken om eindelijk komaf te maken met de wildgroei aan klanten- en leveranciersrekeningen.

Hoe werkt het?

In het scherm van waaruit u een  jaarovergang opstart, het scherm met de boekjaren per dossier, kan u aangeven welke datum of periode u wenst te gebruiken als referentie om klanten of leveranciers al dan niet over te zetten naar het volgende boekjaar.

Belangrijk: Als u een jaarovergang gaat uitvoeren van bvb. boekjaar 2016 naar boekjaar 2017, dan stelt u dit in voor boekjaar 2016, ook als boekjaar 2017 reeds bestaat.

Rekeningen die niet worden overgezet, moeten voldoen aan 2 voorwaarden:

  • Geen openstaand saldo einde boekjaar
  • Niet gebruikt in een verrichting met een inschrijvingsdatum vanaf de opgegeven referentiedatum (of periode, afhankelijk van de periodiciteit van uw dossier)


Indien u nadien beslist om dit terug te draaien en alsnog alle rekeningen over te nemen, kan u gewoon de referentiedatum- of periode wissen en opnieuw een jaarovergang uitvoeren.

Uw dossier is gebaseerd op inschrijvingsdatums?

Maak de velden KLA DeconnectDate (YrTrans) en LEV DeconnectDate (YrTrans) zichtbaar (en editeerbaar) en vul de gewenste referentiedatum in.

In bovenstaand voorbeeld kiezen we om klanten die niet meer gebruikt werden sinds 01/01/2013 en die geen openstaand saldo hebben, niet mee over te nemen naar het nieuwe boekjaar. Voor leveranciers stellen we die datum een jaar vroeger in, op 01/01/2012.

Uw dossier is gebaseerd op periodes?

Maak de velden KLA DeconnectPeriode (JrTrans) en LEV DeconnectPeriode (JrTrans) zichtbaar (en editeerbaar) en vul de gewenste referentieperiode in.

In bovenstaand voorbeeld kiezen we om klanten die niet meer gebruikt werden sinds periode 2013-1 en die geen openstaand saldo hebben, niet mee over te nemen naar het nieuwe boekjaar. Voor leveranciers stellen we die periode een jaar vroeger in, op 2012-1.