5 wegen naar kwaliteitsvol bedrijfsvoeren

Dit onderwerp heeft integraal deel uitgemaakt van onze ontbijtsessie over “kwaliteitsmanagement in de dynamiek van vandaag”. Deze is doorgegaan op 9 juni in 3hoog. Het ERP-systeem Silicon Master, dat wij exclusief verdelen in Vlaanderen, is voorzien om deze wegen te volgen en samen met u te streven naar een meer kwaliteitsvol bedrijfsvoeren.

Wil je er meer over weten? Contacteer ons!

Laat de goede bedoelingen zich vertalen in efficiënte procedures

De goede bedoelingen van bedrijven zijn meestal in overvloed aanwezig. De evolutie naar het doel heeft meestal meer voeten in de aarde.

De procedures die dienen gevolgd te worden om de goede bedoelingen (kwaliteitsvol leveren, op tijd leveren, op tijd services aanbieden) worden meestal met goede intentie opgemaakt, worden met volle moed opgestart dan sterven ze een stille (langzame pijnlijke) dood.

Door procedures efficient te stockeren (borgen?) zorgen we er in elk bedrijf (hoe groot of klein ook) voor dat de neuzen in dezelfde richting wijzen. En laat dat nu het begin zijn van een kwaliteitsbeleid, waar zowel interne als externe stakeholders baat bij hebben.

Weet op elk moment met wie je zaken doet.

Waar onze klanten een kritische blik werpen op de goederen die wij aan hun leveren vergeten we vaak te kijken naar onze leveranciers. Het is enkel mogelijk een kwalitatief goed product af te leveren als je met kwalitatieve producten werkt.

Binnen ons ERP pakket is het op het moment van de registratie van de ontvangst mogelijk  om een snelle en tijdsefficiënte kwaliteitscontrole in te bouwen.

We geven vooraf een aantal controle-parameters door die de magazijnier moet gebruiken om zijn ontvangst goed of af te keuren. Enkel op die manier is het mogelijk om gestructureerde data te verzamelen over de kwaliteit van onze leverancier.

De link naar workflows is dan ook snel gelegd :  We geven een nieuwe leverancier in in het systeem, we vragen aan de interne stakeholders om te controleren op vlak van een aantal voorgedefinieerde parameters en we keuren de leverancier goed of af.

Met klanten communiceren om zo de concurrentie op elk moment voor te zijn.

Met wie doen we graag zaken : met mensen die we vertrouwen, met mensen die standvastig hun kwaliteit kunnen aantonen, elke dag opnieuw. Ook onze klanten zijn van deze mening.

En vertrouwen dat verdien je door aantoonbaar te bewijzen dat je elke dag opnieuw het beste wilt voor je klant. Dat de prijs die tegenover een product/dienst staat gelijk staat aan een kwaliteitsvolle invulling van de behoefte van je klant.

We willen bij elke levering kunnen aantonen dat we ‘ook weer vandaag’ hebben gezorgd voor het vertrouwen dat nodig is om zaken te doen.

Door onze klanten op moment van levering te informeren over de kwaliteit van zijn producten anticiperen we al op voorhand op de vraag naar kwaliteit. Het informeren over kwaliteit kan gebeuren op 2 manieren : Door te certifieren, wat een statische manier is van kwaliteitscontrole en door te informeren over de daadwerkelijke kwaliteitstesten die uitgevoerd zijn voor die bepaalde levering, wat een meer dynamische manier is van bewijs van kwaliteit.

G­een verrassingen in uw productie door controles te uniformiseren

Een kwaliteitscontrole geïntegreerd in het volledig ERP verhaal biedt uitstekende mogelijkheden: het erp verhaal met alle modules die enige impact hebben om uw business gaan linken met kwaliteit betekent ook controle op elk vlak (WMS, productie, loten, ….)

Wat we aanbieden aan de eindgebruiker is een platform waarbij een stap in een productieproces gekoppeld is aan een theoretische canvas dat gelinkt is aan dit artikel. Dit zorgt voor een zekere flexibiliteit. De quality controle bepaalt binnen een productieproces dat volgende parameters dienen nagekeken te worden volgens een bepaalde BASIS. (AQL, SPC).

Het meten van kwaliteit kan gebeuren met gespecialiseerde meetapparatuur. Het ijken en controleren van meetapparatuur is een wezenlijk deel van de kwaliteitscontrole waar we nu niet over in detail treden, maar het zit wel (Als optie) vervat in het ERP verhaal.

Hoe beheer je de zaken die dan toch niet zijn zoals verwacht?

Non-conformiteit wilt letterlijk zeggen “niet met wat er verwacht wordt”. Er is een probleem opgedoken en dit dienen we op te lossen. Dit hoeft niet perse binnen een aan- of verkoopflow. Ook personeelszaken of processen kunnen een non-conformiteit teweeg brengen.

Na het registeren van een non-conformiteit is het belangrijk om acties te stellen. Meestal worden er acties voorzien op korte termijn en op lange termijn.

De korte termijn acties dienen om de fout te herstellen.

De lange termijn acties dienen om ervoor te zorgen dat het probleem zich in de toekomst niet meer voordoet. Na het uitvoeren van alle acties kan een besluit gevormd worden.

De kwaliteitsverantwoordelijke krijgt op deze manier meer de rol van een manager en minder als uitvoerend. Hij stelt de acties bij de nodige diensten en volgt deze op.

We merken op dat de moderne KMO hier reeds mee bezig is. De servers staan vol excels die fouten registeren. De fout blijft zich herhalen en telkens wordt het resultaat van de fout aangepakt maar niet de bron. De lange termijnacties verwateren en worden vergeten, de excel verdwijnt. Hier kunnen wij een antwoord op formuleren.