Snel zoeken in Silicon Financial met 1 sneltoets

In Silicon Financial is het altijd mogelijk geweest te zoeken in een grid via een index. Sinds versie 1.10 is er een extra zoekfunctie toegevoegd die te bereiken is met 1 sneltoets… Deze maakt het mogelijk om sneller en/of uitgebreider te zoeken in een grid.

Achtergrond: de sneltoets F11

Bij het gebruiken van de sneltoets F11 kan het volgende scherm voor elke actieve grid opgeroepen worden:

Met dit scherm kan in de actieve grid gezocht worden volgens de geselecteerde methode en zal de selectie en/of focus rechtstreeks in de grid zelf wijzigen volgens het geselecteerde resultaat.

De methodes werken op de geselecteerde kolom, de kolom die gefocust is in de actieve grid op de moment dat de sneltoets F11 gebruikt wordt, of op alle zichtbare kolommen.

Als resultaat kan respectievelijk gekozen worden om de 1 overeenkomstige record te selecteren, alle overeenkomstige records te selecteren of een filter toe te passen zodat enkel de overeenkomstige records zichtbaar zijn.

Als standaard instellingen voor dit scherm bij het opstarten van Silicon Financial zullen de eerste methode en het eerste resultaat geselecteerd zijn. Het selecteren van een andere methode en/of resultaat zal onthouden worden tot het afsluiten van Silicon Financial. Het is evenwel mogelijk om de huidige instellingen op te slaan als standaard instellingen met de sneltoets F8, dit wordt bijgehouden per gebruiker.

Snel zoeken (F11 – Enter – ESC)

Zoals je kan zien op de afbeelding komen de standaard instellingen overeen met de manier van zoeken via een index. Dit maakt het eenvoudig om snel te kunnen zoeken in de grid:

  • Selecteer de kolom waarop je wil zoeken.
  • Druk ‘F11’ om het scherm op te roepen.
  • Geef de zoekwaarde in.
  • Druk ‘Enter’ om de eerste record te selecteren in de grid. (zie opmerking)
  • Druk ‘ESC’ om het scherm te sluiten.

Het scherm is terug afgesloten maar de grid zal de eerste record weergeven waarvoor de zoekwaarde gevonden is in de geselecteerde kolom.

Opmerking: De eerste keer op ‘Enter’ drukken zal de eerste record selecteren die voldoet aan de zoekopdracht. Elke volgende ‘Enter’ zal de eerstvolgende record daarna selecteren die voldoet aan die zoekopdracht. Zo is het mogelijk om snel door de gevonden records te gaan en de gewenste record te selecteren. (‘Shift-Enter’ werkt analoog maar dan voor de vorige record)

Op deze manier is het mogelijk om snel en eenduidig te zoeken in elke kolom van elke grid zonder dat daar een index voor aangemaakt moet zijn. De enige reflex die daarvoor nodig is: “F11”!

Uitgebreid zoeken

Met dit zoekscherm is het echter ook mogelijk om uitgebreid te zoeken in heel de grid door gebruik te maken van de methodes die in alle zichtbare kolommen gaan zoeken. Zeker in combinatie met een resultaat waarbij alle gevonden records geselecteerd of gefilterd worden geeft dit de mogelijkheid om snel een overzicht te krijgen. Verder is dit de perfecte basis om de records te bewerken met de Advanced Field Content Manager die vanuit het zoekscherm kan opgestart worden.