ERP 2.0

Net zoals industriële revolutie aan het begin van de 19de eeuw heeft de technologische revolutie na de 2de wereldoorlog er voor gezorgd dat bedrijven zich over heel de wereld anders moesten gaan organiseren. In de jaren 70 bestond de standaard bedrijfsstructuur uit een 60/40 verdeling tussen arbeiders en bedienden. Deze onderverdeling werd in de jaren 80 aangepast door nog verdere automatisatie. De nood aan geschoolde bedienden om de steeds minder arbeidsintensieve processen te begeleiden zorgde voor een verschuiving naar een 50/50 verdeling. De centralisatie van bepaalde machines zorgde in de jaren 90 voor een steeds groter wordende uitbesteding van de arbeidsintensieve processen. De structuur werd verder aangevuld met geschoolde coördinatoren om dit alles in goede banen te leiden. Wat resulteerde in een 60/20/20 verdeling. De bedienden die 60% betekenen en de arbeiders en onderaanneming voor elk 20%. De invoering van de Euro en het openen van de grenzen rond de millenniumwisseling gaf bedrijven de mogelijkheid tot het delokaliseren naar lagere loon landen. Het beheer werd verder uitgebreid met aankoopverantwoordelijken en managers om deze processen ook weer in goede banen te leiden. De structuur zou er als volgt kunnen uitzien 75% bedienden, 5% arbeiders, 10% delokalisatie en 10% onderaanneming. ERP software is in deze stappen altijd gevolgd en heeft zich aangepast aan de wensen van de bedrijven.
Door de financiële crisis die ontsprong in 2008 was er nood aan herstructureringen. Vele mensen verloren hun job terwijl het management drastisch probeerde te besparen. Voor de overgebleven personeelsleden werd de werkdruk steeds hoger wat ons vandaag tot de hoge burnout cijfers brengt. Zullen er de volgende jaren op veel plaatsen nog herstructureringen gebeuren?

Onze software probeert voor het personeel meer te zijn dan enkel een tool die je in staat stelt de nodige gegevens in te geven.
Zoals onderaanneming er voor zorgt dat je minder personeel aanwezig moet hebben om het zelfde werk te verrichten focust onze ERP zich op het zelfde langs de administratieve kant. Meer en kwalitatief werk gedaan krijgen met minder personeel. Een andere manier zou zijn iedereen onbetaalde overuren te laten doen. Maar dat houd niemand vol.

Wij leggen niet alleen de focus op de basis taak van de ERP (het administratief verwerken), maar ook op de interne bedrijfsstructuur die hier op volgt. Het is mogelijk om binnen de software een stappenplan te genereren die in werking treed bij het aanmaken van een bestelbon. Bv: Ze hebben een afbetalingsplan nodig maar de verantwoordelijke hiervoor is niet aanwezig, Ik moet hun binnen de 3 dagen een bevestiging sturen maar de baas moet zijn goedkeuring geven, … De vorige versies van ERP-pakketten hielden zich bezig met de administratieve flow maar niet met de activiteit er rond (de opvolging, analyse, samenwerking, aansturing, …).