Daar is de controleur, revisor, auditor!

en die vraagt een “volledige download, in leesbaar electronisch formaat, voor een reeks opgegeven maanden en/of jaren, van één of meerdere dossiers”.

Jaja… ,en laat dat nu net ongelegen komen, want u hebt het druk-druk-druk.

Vanaf versie 1.20 is het in Silicon Financial mogelijk om, in een vingerknip, zo’n download als één geheel te exporteren. Gevolg:

– Uw controller tevreden, want hij kan onmiddellijk beginnen met zijn controle-activiteit.
– Uzelf tevreden, want U hoeft vanavond geen drie uren over te werken om alles gedaan te krijgen.
– Uw baas tevreden, want U hebt Uw (productieve) core-activiteit niet hoeven te onderbreken.

Momenteel zijn er 2 export types voorzien:

1. België: Een ‘Export boekjaar’ bestand, volgens criteria ondersteund door MinFin
2. Frankrijk: Een ‘FEC’ bestand, volgens criteria opgelegd door de Franse overheid

Beide zijn beschikbaar in TXT, CSV, en XLSX formaat.

Leave a comment