BETALINGEN
SPLITSEN
OM HET
OVERZICHT
TE
BEWAREN
Splitsen tijdens afpunten in Silicon Financial
Soms betalen we aan leveranciers, of klanten aan ons, bedragen die niet rechtstreeks overeenstemmen met de
bedragen op de facturen, dat kan problemen geven om volledig af te punten en het overzicht te bewaren.

We kunnen die betalingen automatisch laten uitsplitsen tijdens het afpunten. Daarvoor gebruiken we de rechtsklik splits-functie.

Bekijk onderstaand voorbeeld van een aantal facturen en betalingen:

Als we de splits-functie gebruiken dan zal Silicon Financial van boven naar beneden in de lijst zoeken totdat het bedrag van de betalingen minstens groot genoeg is om voorgaande facturen volledig af te punten.

Het afpuntscherm komt dan tevoorschijn:

Nu zien we een voorstel tot uitsplitsen en afpunten. Om de laatste betaling uit te splitsen, wordt in BLAUW het volgende voorgesteld:

  • Een extra boeking met het benodigde deel om de voorgaande verrichtingen volledig af te punten
  • Een extra boeking met het overschot van de betaling
  • De tegenboeking voor de 2 voorgaande extra boekingen

Het voordeel is duidelijk TRACERING: de groep betrokken facturen en deelbetalingen worden aan de saldering (1274.45) gelinkt in één afpuntgroep. En het saldo wordt gekoppeld aan de saldering in één transactie.

Leave a comment