Product Configurator

Een product configurator voor een beter bedrijfsbeheer.
Flex Builder

Een van de sterke troeven binnen het programma is de productconfigurator Flex Builder. Deze standaardtool geeft productiebedrijven het dynamisme dat nodig is om kleine series of producten op maat rendabel af te leveren. De operator wordt doorheen de verschillende keuzes geleid, tot de gewenste configuratie bereikt is en men klaar is voor offerte (prijscalculatie) en/of productie (BOL en BOM). Het programma rekent intussen in real time automatisch het juiste prijskaartje uit. De nacalculatie is een bijkomende troef en houdt rekening met de gebruikte materialen, machine-uren en personeelskosten voor een accuraat resultaat dat meteen als basis voor de volgende voorcalculatie kan dienen. Ook het gereedschaps- en voorraadbeheer is er volledig aan gekoppeld, aangepast in functie van de manier van werken binnen het bedrijf of voor dat specifiek product. (LIFO, FIFO …).