Trade Manager

Deze module stelt je in staat om je hele aan- en verkoopproces op een aanéén gelinkte manier te beheren.

Voor de verkopen spreken we over: offerte/contracten -> bestelling -> levering -> factuur
Voor de aankopen spreken we over: aanvragen -> offerte/contracten -> bestelling -> ontvangst -> factuur
Niet elk document dient aangemaakt te worden: je kan op elke tussenstap van de ketting inhaken
Bij elk ERP-document is het mogelijk bijhorende gescande documenten te hangen lees er hier meer over.

Belangrijke specifieke opties zijn: EDI, transportbeheer, picking, contractbeheer, …

Kassa Module

Met de kassa module is het mogelijk verkopen in winkel(s) te beheren. Naast het dagelijkse openen/afsluiten en het algemeen beheer van de kassa, kan U alle normale winkel-kassa operaties uitvoeren (Inbegrepen online betalen (Link bankcontact mogelijk) en kassafactuur. Het voordeel is ontegensprekelijk de real-time opvolging van de stock.